Termeni de Utilizare

Termeni de utilizare

Secțiunea “Termeni de utilizare” are drept scop familiarizarea Afiliatului cu modalitatea de funccționare a platformei Easyaff.net și modalitatea prin care aceștia pot fi remunerați pentru o serie de activități de marketing.

În vederea desfășurării a acestor activități, toți utilizatorii platformei iau la cunoștință că au citit, au înțeles și sunt de acord cu aceste prevederi, chiar dacă acestea pot suferi modificări ulterioare pe care platforma nu este obligată să le anunțe sau să ceară acordul utilizatorilor în vederea acestora, dar sunt disponibile spre consultare în mod gratuit oricând, pe pagina https://easyaff.net/termeni-de-utilizare .

Termeni și Condiții Easyaff

1. Introducere

Prezenta pagină face referire la Termenii și condițiile de utilizare ale Platfomei https://easyaff.net/ aflat sub proprietatea și gestiunea companiei Td Affiliate Traffic LTD ce poartă denumirea generică de Easyaff sau Platformă de afiliere.

Utilizatorii au obligația de a consulta Termenii și Condițiile de utilizare periodic și de a lua posibilele modificări la cunoștință, astfel că prin utilizarea platformei aceștia își asumă acordul complet în respectarea prevederilor de utilizare.

În cazul nelămuririlor puteți oricând să ne contactați la adresa de email [email protected]  sau prin intermediul formularului de contact disponibil în pagină.

Refuzul de acceptare a tuturor termenilor și condițiilor impuși în prezenta pagină poate duce la ștergerea contului de Utilizator și revocarea câștigurilor, indiferent de tipul sau scopul acțiunilor întreprinse până în acel moment, respectiv la limitarea accesului în pagină.

2. Glosar de termeni și definiții utilizate

Secțiunea “Glosar de termeni și definiții utilizate” are drept scop stabilirea persoanelor care accesează și utilizează platforma, respectiv definirea activităților desfășurate în vederea bunei înțelegeri a modului de funcționare Easyaff.

Afiliatul este orice persoană fizică sau juridică care-și face un cont în platforma Easyaff.net în vederea promovării de marketing și a obținerii unor câștiguri plătibile.

Advertiserul este o entitate juridică care dorește să-și promoveze afacerea prin instrumentele disponibile în platformă, cu ajutorul afiliaților.

Instrumentele de lucru sunt gratuite pentru utilizatorii din platformă și sunt reprezentate de o serie de generatoare de link-uri personalizate și de o serie de vectori ce permit analiza traficului și a conversiilor.

Generatoarele de link-uri permit crearea unor link-uri personalizate de urmărire a acțiunilor și  reprezintă instrumentul principal prin intermediul căruia se va realiza analiza de marketing a promovării aferente și se vor putea realiza încasarea și înregistrarea unor câștiguri plătibile.

Comisionul reprezintă suma procentuală pe care afiliatul o primește în vederea promovării uneia sau a mai multor campanii disponibile în platformă.

Căștigul curent este suma rezultată în urma efectuării unor campanii de marketing și care necesită aprobare din partea adviserului pentru a fi plătită și înregistrată în contul utilizatorului.

Câștig plătibil reprezintă suma pe care afiliatul o poate retrage în contul său personal indicat în formalitatea contractuală, la atingerea sumei minime impusă de platformă.

Suma minimă reprezintă cuantumul la care utilizatorii din platformă pot să-și retragă câștigurile obținute.

Formalitatea contractuală sau Contractul reprezintă temeiul legal care se află la baza colaborării dintre platformă și utilizatori, în vederea prestărilor de servicii și a exercitării plăților.

Cookie permite contorizarea conversiilor sau a acțiunilor de marketing în vederea operării platformei și care se instalează automat în browser-ul folosit odată cu accesarea platformei.

Mediile de promovare reprezintă totalitatea platformelor și a metodelor utilizate în vederea îndeplinirii condițiilor de promovare și a generării de comisioane.

3. Inițierea serviciilor

În vederea inițierii serviciilor de marketing și promovare este necesar ca utilizatorii să-și creeze un cont de utilizator cu ajutorul formularului de înregistrare, prin completarea datelor personale aferente, respectiv a unor date adiționale în vederea realizării plăților la cerere, atunci când se atinge câștigul minim impus de platformă.

Persoanele care pot iniția servicii și colaborări de promovare în vederea obținerii de câștiguri sunt:

l  Persoane fizice neautorizate care au la momentul înregistrării în platformă vârsta minimă de 18 ani;

l  Persoane fizice autorizate care dețin un PFA;

l  Persoane juridice care doresc să realizeze colaborări în vederea promovării sau care-și doresc să obțină câștiguri din afiliere.

În cazul în care persoanele fizice neautorizate ajung să obțină frecvent câștiguri prin platforma Easyaff, aceștia au obligația de a derula toate demersurile necesare în vederea autorizării și a îndeplinirii condițiilor legale de lucru.

4. Drepturi și Obligații

Toți utilizatorii trebuie să accepte “Termenii de utilizare” din prezenta pagină, fiecare categorie de utilizatori având atât o serie de drepturi, cât și de obligațiuni, după cum urmează.

4.1. Drepturile și obligațiunile afiliaților

4.1.1. Drepturile afiliaților

l  Să poată participa la campaniile puse la dispoziție de către advertiseri;

l  Să aibă acces la instrumentele de pe platformă;

l  Să obțină câștigurile impuse atunci când duc la bun sfârșit campaniile de marketing și să le poată retrage în conturile înscrise în Contract/Platformă la atingerea pragului minim;

l  Să fie anunțat atunci când intervin o serie de modificări majore asupra regulamentului care le poate afecta activitatea, respectiv modificările aduse asupra contractului, care vor fi transmise pe adresa de email înregistrată în platformă;

l  Să poată realiza o serie de câștiguri extra prin participarea la o serie de camppanii/competiții extra derulate de advertiseri sau de însuși platforma de afiliere.

4.1.2. Obligațiile afiliaților

l  Să înscrie toate informațiile personale necesare la înregistrarea în platformă, respectiv pe cele în vederea plății;

l  Să contacteze beneficiarul platformei prin metodele disponibile de contact atunci când apar o serie de modificări ale datelor personale;

l  Să fie de acord cu prevederile acestui regulament;

l  Să nu prejudicieze imaginea platformei sau a advertiserilor cu care colaborează;

l  Să transmită beneficiarului platformei neconformitățile sau erorile de funcționare care pot afecta buna colaborare cu părțile implicate;

l  La nevoie, să furnizeze datele auxiliare necesare în vederea aprobării câștigurilor;

l  Să asigure îndpelinirea obligațiilor fiscale.

4.2. Drepturile și obligațiunile Platformei

4.2.2. Drepturi

l  Poate verifica oricând activitatea afiliaților și a advertiserilor și poate elimina conturile care produc o serie de acțiuni suspecte sau defăimătoare;

l  Poate anula o serie de câștiguri în cazul în care producerea acestora nu respectă termenii actualelor prevederi și/sau ale Contractului;

l  Poate restricționa sau bloca accesul utilizatorilor la platformă și la instrumentele de promovare în cazul în care se constată că utilizatorul a produs daune;

l  Poate modifica/rectifica la nevoie să modifice actualii Termeni de utilizare fără a fi necesar să contacteze fiecare utilizator în parte în cazul în care modificările aferente nu reprezintă un impact major asupra condițiilor de uz sau a integrității utilizatorilor.

4.2.3. Obligații

l  Să asigure accesul la platformă și la campaniile în desfășurare tuturor utilizatorilor care îndeplinesc condițiile menționate în paginile aferente de interes de pe platformă, cât și al vizitatorilor care se conformează regulamentului de utilizare;

l  Să pună la dispoziția utilizatorilor toate instrumentele necesare în vederea generării de câștiguri

l  Să intervină la solicitarea advertiserilor sau a afiliaților atunci când apar o serie de probleme, în vederea analizei și a remedierii acestora, în timp util;

l  Să furnizeze toate detaliile necesare cu privire la desfășurarea campaniilor de marketing, respectiv în ceea ce privește generarea de câștiguri și status-ul acestora;

l  Să pună la dispoziția utilizatorilor toate informațiile și instrumentele necesare în mod transparent, pentru a se familiariza cu accesul și utilizarea acesteia;

l  Să efectueze plățile solicitate de afiliați care respectă politica platformei și limita de retragere, în termenul de plată prestabilit, cât și să asigure după caz, plata taxelor și a impozitelor pentru câștigurile aferente (dacă contractul nu prevede însușirea acestor sarcini de către afiliați).

5. Câștiguri

5.1. Modalitatea sau modalitățile de obținere a câștigurilor, cât și comisioanele aferente vor fi stabilite de fiecare adviser în parte, fiind puse oricând la dispoziția afiliaților.

5.1. Comisioanele obținute vor fi aprobate de adviseri și vor fi adăugate în cont după validare.

5.2. Orice afiliat poate solicita retragerea fondurilor disponibile doar la atingerea minimă a sumei de retragere prevăzută în contract și/sau pe Platformă.

5.3. Comisioanele nu pot fi redirecționate către alte conturi, iar un utilizator poate deține un singur cont de afiliat.

5.3. Ștergerea contului de utilizator duce automat la pierderea comisioanelor aferente înregistrate în cont.

5.4. În funcție de campaniile disponibile, afiliații pot câștiga o serie de bonusuri și premii extra în raport cu solicitările de înrolare la campanii și de performanțele obținute.

5.5. Tipul și status-ul câștigurilor va fi afișat în platformă, în timp real.

5.6. La atingerea pragului minim de 50 euro  afiliații pot solicita retragerea fondurilor în contul bancar sau către metodele de plată specificate la înregistrare și/sau în contract, urmând ca plățile să fie realizate în termen maxim de 2 zile sau până în data de 20 a lunii. În cazul în care solicitarea de plată se face după 19 a lunii ora: 12:00 plata va fi realizată în cazul următoarei perioade de plată/luni.

5.7. Câștigurile nu vor fi plătite în cazul în care afiliații nu ating limita minimă de retragere sau dacă nu sunt respectate condițiile prevăzute în cadrul colaborării.

5.8. La realizarea plăților, afiliatul are obligația de a declara veniturile conform prevederilor fiscale legale.

5.9.  În cazul în care afiliatul nu este de acord sau nu îndeplinește obligațiile fiscale, Platforma nu-și asumă nicio răspundere, daunele căzând în sarcina afiliatului

6. Modificarea termenilor de utilizare

6.1. În cazul în care platforma suferă o serie de modificări și utilizatorii nu sunt de acord cu acestea, pot solicita oricând eliminarea accesului la platformă sau refuzul de a colabora.

6.2. Platforma poate modifica oricand Termenii de utilizare.

6.3. Adviserii pot modifica oricând prevederile de colaborare, metodele de promovare și comisioanele aferente.

6.4. În cazul în care Contractul nu este rectificat și înregistrat cu modificările ulterioare la expirarea acestuia de drept, termenii colaborării pot înceta definitiv până la completarea ulterioară.

7. GDPR

În conformitatea cu Politica Europeană privind Protecția datelor cu Caracter Personale numit și GDPR sunt prevăzute următoarele:

7.1. Sunt prelucrate datele cu caracter personal însemnând datele personale din cartea de identitate și cele furnizate în scop online (nume, prenume, CNP, cont bancar, IP etc.) în vederea înregistrării, a îndeplinirii obligațiunilor de plată, cât și în vederea analizei traficului, a îndeplinirii prevederilor contractuale și în ceea ce privește identificarea utilizatorilor, respectiv studiile și analizele de trafic, îmbunătățirea serviciilor oferite de platformă etc.

7.2. Datele cu caracter personal pot fi divulgate exclusiv partenerilor de marketing în vederea realizării unor colaborări și campanii de promovare.

7.3. Datele cu caracter personal nu vor fi furnizate unor terțe părți care nu au legătură cu scopul și deservirea necesităților prevăzute în platformă sau utilizate în alte scopuri față de cele menționate în prezentul document, respectiv în contractul de colaborare, care ar putea afecta integritatea utilizatorilor.

7.4. Utilizatorii au dreptul de a solicita revocarea utilizării datelor cu caracter personal, ceea ce poate duce la anularea utilizării contului de utilizator și al câștigurilor aferente.

8. Condiții de forță majoră

8.1. În cazul în care Platforma sau Afiliații nu-și vor îndeplini obligațiunile prevăzute în contract sau în termenii colaborării, ori intervin o serie de prejudicii, poate interveni o condiție de forță majoră, moment în care se va căuta ca soluția să se rezolve pe cale amiabilă sau legală, în caz contrar. Părțile intervenite trebuie să fie înștiințate în termen de 10 zile lucrătoare, iar documentele aferente trebuie eliberate de autoritățile competente cu drept de control și puse la dispoziția implicaților în termen maxim de 30 zile.

8.2. În cazul în care afiliatul nu va îndeplini o serie de prevederi contractuale, poate interveni forța majoră în vederea soluționării problemelor, iar reclamantului i poate solicita plata îndatoririlor necesare.

8.3. Pin forța majoră se poate înțelege o serie de dezastre naturale sau nefuncționalitățile ce apar la nivelul platformei, nedatorate acesteia sau utilizatorului.

8.4. Instanța din România poate interveni în vederea soluționării unor dispute, în cazul în care acestea nu pot fi soluționate pe cale amiabilă și atunci când acest lucru este solicitat.